Thứ Hai, Tháng Mười Hai 17, 2018

Ảo ảnh thiên nhiên

Ảo ảnh (mirage) là một hiện tượng tự nhiên được nói tới từ xa xưa nhưng chưa có nhà khoa học nào có thể...

TIN ẢNH