Thứ Sáu, Tháng Năm 25, 2018

Vòi rồng

Chiếc vòi rồng trên biển có thể hút các sinh vật biển lên không và khi tan, những con vật này có thể rơi...

TIN ẢNH