Thứ Hai, Tháng Mười Hai 17, 2018

Cực quang

Ánh sáng của cực quang được sinh ra từ quá trình tương tác giữa các hạt năng lượng Mặt Trời và tầng khí quyển...

TIN ẢNH