Thứ Hai, Tháng Bảy 16, 2018

Air Force One

Air Force One, Không lực số một, hay Không lực một là số hiệu điều khiển không lưu được dùng để gọi bất kì...

Máy bay Airbus

Airbus S.A.S. (của Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Đức) là một trong những hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới. Hãng có trụ...

TIN ẢNH