Thứ Sáu, Tháng Bảy 20, 2018

Tiên học lễ, hậu học văn

Phương châm giáo dục này xuất phát từ quan điểm đào tạo của Nho gia. Bản thân "lễ" là một phạm trù triết học...

Tam cương: Quân Thần – Phụ Tử – Phu Phụ

Tam cương: Tam là ba, cương là giềng mối. Tam cương là ba mối quan hệ: Quân Thần (vua tôi), Phụ Tử (cha con),...

Khái niệm Gia phong, gia phả, gia huấn, gia pháp

Cuộc sống của gia đình dù là gia đình văn hóa không thể và không bao giờ chỉ là những ngày hội. Nó chứa...

Ông Hoàng Bảy

Đền Bảo Hà – khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia, được xây dựng dưới chân đồi Cấm, bên cạnh dòng sông...

Chữ Hiếu

Văn hóa truyền thống Trung Hoa là văn hóa Thần truyền, chữ “Hiếu” cũng là do Thần truyền lại để quy phạm các hành...

Ông tổ nghề sơn

Từ một người học việc, bằng ý chí và lòng quyết tâm muốn gây dựng một sản phẩm chất lượng của người Việt, Nguyễn...

Ngũ thường: Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín

Ngũ thường (tiếng Anh: the five cardinal virtues ) với chữ "ngũ" là năm và chữ "thường" là hằng có hay là đức tính...

Tứ Đức: Công – Dung – Ngôn – Hạnh

Theo quan niệm của triết gia Khổng Tử, tứ đức của phụ nữ là: Công - Dung -Ngôn - Hạnh. Tuy đã trải qua...

Chữ Nhân

Chúng ta thấy hai chữ “nhân” này phân ra ở hai bên của chữ “mộc”, cho nên nói con người trên mặt đất đều...

Những ông tổ nghề Việt Nam

Nhằm tôn vinh ngành nghề truyền thống và tưởng nhớ các tổ nghề, Hành trình tìm kiếm tổ nghề của Việt Nam và trên...

TIN ẢNH