Thứ Năm, Tháng Ba 21, 2019

Tam cương: Quân Thần – Phụ Tử – Phu Phụ

Tam cương: Tam là ba, cương là giềng mối. Tam cương là ba mối quan hệ: Quân Thần (vua tôi), Phụ Tử (cha con),...

Tam tòng: Phụ – Phu – Tử

Đề cập sớm nhất về tam tòng có thể là sách "Lễ ký". Trong thiên "Giao đặc sinh" có chép: "Phụ nữ là phải...

Tứ Đức: Công – Dung – Ngôn – Hạnh

Theo quan niệm của triết gia Khổng Tử, tứ đức của phụ nữ là: Công - Dung -Ngôn - Hạnh. Tuy đã trải qua...

Tứ thân phụ mẫu

Theo truyền thống Việt Nam, người chồng là người đứng đầu một gia đình và hộ gia đình (gia trưởng). Nhiều gia đình sống...

Chữ Nhân

Chúng ta thấy hai chữ “nhân” này phân ra ở hai bên của chữ “mộc”, cho nên nói con người trên mặt đất đều...

Chữ Sinh

“Sinh” (生) là một từ hội ý (từ do hai hay nhiều bộ chữ ghép tạo thành), đây là chữ Giáp Cốt(1) cổ của...

Chữ Nhân

Theo chiết tự tiếng Trung, kết cấu chữ “人” (nhân) gồm một nét phẩy và một nét mác. Cũng theo lý luận của Đạo...

Chữ Hiếu

Văn hóa truyền thống Trung Hoa là văn hóa Thần truyền, chữ “Hiếu” cũng là do Thần truyền lại để quy phạm các hành...

TIN ẢNH