Máy tỉa tán cây Evergreen Tyer

179

Máy tỉa tán cây Evergreen Tyer Hà Lan là giải pháp tối ưu để các thợ vườn tỉa các tán cây như tạo tán hình chop cho cây thông trong thời gian vài phút.

Chia sẻ