Thứ Ba, Tháng Sáu 25, 2019

Ảo ảnh thiên nhiên

Ảo ảnh (mirage) là một hiện tượng tự nhiên được nói tới từ xa xưa nhưng chưa có nhà khoa học nào có thể...

TIN ẢNH