Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2019

Vòi rồng

Chiếc vòi rồng trên biển có thể hút các sinh vật biển lên không và khi tan, những con vật này có thể rơi...

TIN ẢNH