Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2019

Lịch sử xe lửa

1/ Các nhà phát minh đầu tiên. Vào cuối thế kỷ 18, máy hơi nước đã tiến triển tới giai đoạn được dùng vào nhiều...

TIN ẢNH