Chơi Bonsai là cả một nghệ thuật sống

757
[crp]

Theo các nghệ nhân, bonsai không chỉ đơn thể để trang trí không gian mà sâu xa hơn, nó còn là nghệ thuật sống, nghệ thuật thu nhỏ sự bao la vĩ đại, sức sống mãnh liệt của thiên nhiên vào trong một cái chậu.

  Những loại hoa đẹp nhưng ẩn chứa chất độc gây chết người
Chia sẻ