Hang Reed Flute

489
[crp]

Hang Reed Flute, Quế Lâm, Trung Quốc: Là một địa danh nổi tiếng từ hơn 1.000 năm, hang Reed Flute là hang động tự nhiên với ánh sáng nhiều màu. Đặc biệt, nơi đây còn lưu giữ 70 dòng chữ viết mực từ triều đại nhà Đường.

  Kim tự tháp Mặt Trời
Chia sẻ