Máy đào gốc cây chuyên dụng khổ 2,5m

633

Người máy đào và di chuyển cây chuyên dụng của Hà Lan